ლაზერული აპარატები
1365 2048 R-Medical

Venus Velocity

699 701 R-Medical

ENYDMED PURE 2.0

466 441 R-Medical

ENYDMED PRO

1300 975 R-Medical

Z Wave

1200 1134 R-Medical

Accolade

1300 975 R-Medical

Z Lipo

1000 586 R-Medical

Elite+

1146 689 R-Medical

i-Lipo

1146 689 R-Medical

i-Lipo Xcell

1100 1100 R-Medical

Cellulaze

1146 689 R-Medical

ePulse

1063 603 R-Medical

SculpSure